Królestwo Polskie w granicach Imperium Rosyjskiego w XIX wieku

Bardzo ładnie ilustrowane karty wydane w 1856 roku w Sankt-Petersburgu, przedstawiające Królestwo Polskie będące ówcześnie w granicach Carstwa Rosyjskiego.